Villblomstenes dag på Ås – Breivoll gård

Bli med på blomstervandring ved Breivoll gård DNT. Her er det en rik og
variert flora over et lite område. Lettgått terreng.

Oppmøtested: På tunet foran Breivoll gård.
Tid: 13.00.

Oppmøtested

På tunet foran Breivoll gård.