Kartlegging

Norsk Botanisk Forening

Bevaring av naturmangfold

Vi kartlegger Norge

Naturen er under press, og et av de viktigste tiltakene for bevaring av naturmangfoldet er kartlegging. Kunnskapen om hvilke arter som eksisterer i et område, eller hvor spesielt truede arter vokser er helt essensielt for å kunne sette inn tiltak for å verne om naturverdiene som eksisterer.

Det frivillige kartleggingsmiljøet

Det frivillige kartleggingsmiljøet er avgjørende for kunnskapsgrunnlaget som brukes i forvaltningen i dag.

Kartleggingsarbeid har lange tradisjoner i Norsk Botanisk Forening, og den samlede kartleggingsinnsatsen fra frivillige er svært omfattende. Hvert år legges det inn om lag 200 000-300 000 plantefunn i Artsobservasjoner, hvorav våre medlemmer står for brorparten av registreringene.

Registreringene gjøres i artsobservasjoner og knyttes opp til artskart.

Norsk Botanisk forening arrangerer hvert år kurs i artsobservasjoner. Kurset fra 2020 kan du se på vår youtubeside.

Se kursrekken i artsobservasjoner

Alle kan kartlegge!

All kunnskap er god kunnskap, og om du registrerer blåbær og gran er det like viktig som å registrere skjeldne arter.

Men om du vil lære mer om den norske floraen anbefaler vi å gå til innkjøp av en god flora og se kursrekken til Brita Stedje om plantesystematikk.

Les mer

Artskunnskap

Artskunnskap er helt essensielt for å kunne kartlegge på en forsvarlig måte. Har du lyst til å utvide ditt artskunnskap? Da kan du enten være med oss ut på kurs gjennom året eller du kan gå på oppdagelsesferd online. Her er det noen foreslag.

Finn artskurs i vår aktivitetskalender

Plantefamilier

Det å kunne skille plantefamiliene fra hverandre hjelper deg mye med å bestemme arten av en plante. Her får du vite mer om noen av de viktigste plantefamiliene i Norge


Lær mer om plantefamilier

Oppdag marine alger

Har du lyst til å ta en titt under vannoverflaten og lære om algenes verden? Her finner du foredrag om  bestemmelsesnøkler for grønnslger, rødalger og brunalger.


Oppdag algene

Digitale foredrag

I vår digitale foredragsserie Botanikk-torsdager forteller eksperter om mange forskjellige temaer fra plantenes verden Du finner sikkert noe spennende.


Finn et digitalt foredrag her

Vil du lære mer om planter og støtte vårt arbeid?

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening i dag!

Bli medlem