Blyttia – Botanikkens tidskrift i Norge

Norsk Botanisk Forening

Botanikkens tidskrift i Norge

Blyttia

Blyttia er vårt medlemsblad som utgis fire ganger i året.
Her kan du lese alt fra vitenskapelige artikler til lettfattelige skoleringsstoff om ville planter i Norge.

Blyttia på nett

Blyttia er nå komplett på nett helt fra og med første årgang i 1943. Nye årganger blir lagt ut med en forsinkelse på ett til to år.

les mer

Ta kontakt med Blyttia redaktør

 

Jan Wesenberg

redaktør Blyttia

blyttia@nhm.uio.no, tlf. 90 88 86 83