Årets villblomst oversikt

Norsk Botanisk Forening

Tidligere vinnere

Norsk Botanisk Forening har siden 2016 kåret årets vilbomst etter nominasjon fra våre grunnorganisasjoner og avstemning av våre følgere.

Les om tidligere vinnere her

Årets villblomst 2023

Marianøkleblom (Primula veris) ble kåret til Årets Villblomst 2023


Les mer

Årets villblomst 2022

Issoleie (Ranunculus glacialis) ble kåret til Årets Villblomst 2022


Les mer

Årets villblomst 2021

Bergveronika (Veronica fruticans) ble kåret til årets villblomst 2021


Les mer

Årets villblomst 2020

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) ble kåret til årets villblomst 2020


Les mer

Årets villblomst 2019

Ballblom (Trollius europaeus) ble kåret til årets villblomst 2019


Les mer

Årets villblomst 2018

IBlåklokke (Campanula rotundifolia) ble kåret til årets villblomst i 2018


Les mer

Årets villblomst 2017

Linnea (Linnaea borealis) ble kåret til årets villblomt  i 2017


Årets villblomst 2016

Jåblom (Parnassia palustris) ble kåret til årets villblomst i 2016