Floravokteri

Norsk Botanisk Forening

Engasjer deg- bli floravokter!

Vi har et rikt mangfold av planter i Norge, men det står ikke like bra til med alle. Norsk Botanisk Forening overvåker mange av våre mest sårbare arter, gjennom såkalt «floravokteri».

Hvordan går det med planten min?

Som floravokter får du en fantastisk mulighet til å verne om naturen i Norge, ved å være en slags besøksvenn for en sjelden art. Det kreves ikke så mye av deg, bare en titt innom stedet du overvåker ca én gang i året. Verdien for plantemangfoldet er likevel stor.

Noe for deg? Les videre!


(Nederst på sida kan du laste ned veileder for florakartlegging)

UTDRAG FRA EN FLORAVOKTERS DAGBOK: 

Med sykkel ut på Ulvøya, en varm dag i august, hadde vi bare ett mål for øyet: å finne den sjeldne dvergtistelen…

…Dvergtistelen er en av de sjeldneste plantene i Norge, den har til nå vokst kun et sted i landet, nemlig midt i busker og kratt i utkanten av en privat hage på Ulvøya i Oslo. Der vi sto utenfor huset var spenningen høy. Etter å ha spurt grunneieren om vi kunne ta oss fram gjennom hagen, startet oppdagelsesferden. Vi begynte å lete rundt, og plutselig var den der, i skyggen av furutrærne. Jeg holdt nesten på å tråkke på en av de lave rosettene! Det bar ned på knærne og der, lavt over bakken, vokste det dvergtistler tett i tett. Vi fant den!

Floravokter = plantehelt

Floravokter-prosjektet er et nasjonalt initiativ av Norsk Botanisk Forening, med én overordnet koordinator, fylkesvise ansvarlige, og lokale frivillige floravoktere.

Målet med prosjektet er kort og godt å få oversikt over hvordan det står til med bestander av sjeldne /truede planter.

I dag er 377  planter i Norge antatt å være truet, noe som har gitt dem plass på «Rødlista». Noen eksempler er orkideen rød skogfrue, den endemiske mosen trøndertorvmose, dvergmarinøkkel og polarflokk. Mange av artene på rødlista  vokser kun på noen få lokaliteter i landet og er derfor svært utsatt. Med foravokteri har vi muligheten til å beskytte dem. 

Rent praktisk foregår floravokteri ved at hver vokter (gjerne sammen med turkamerater) besøker utvalgte arter på utvalgte lokaliteter fra år til år, og registrerer endringer i bestanden på Artsobservasjoner.no. Slik gjøres den innsamlede informasjonen tilgjengelig for arbeidet med rødlista, forvaltningen og forskningen.

Den nasjonale floravokter-koordinatoren bidrar med veiledning og kursing av de ansvarlige i grunnorganisasjonene i bruk av artsobservasjoner, utarbeidelse av veiledningsmateriell og utvelging av arter og områder for overvåking. Lokale floravokterne (deg?) får opplæring hos grunnorganisasjonen de tilhører. 

I dag er vi hele 150 floravoktere som overvåker omkring 300 lokaliteter av truede planter. Men vi trenger flere!

Vil du adoptere en blomst? Send en mail til post@botaniskforening.no

Er du floravokter? Via knappen til høyre finner du konkret informasjon om hvordan du går frem.