Floravokteri

Norsk Botanisk Forening

Utdrag fra en floravokters dagbok

Med sykkel ut på Ulvøya, en varm dag i august hadde vi bare et mål for øyet; å finne den sjeldne dvergtistelen…

…Dvergtistelen er en av de sjeldneste plantene i Norge, den har til nå vokst kun et sted i landet, nemlig midt i busker og kratt i utkanten av en privat hage på Ulvøya. Der sto vi utenfor huset var spenningen høy. Etter å ha spurt grunneieren om vi kunne ta oss fram gjennom hagen, startet oppdagelsesferden. Vi startet å lete rundt, og plutselig var den der i skyggen av furutrærne, jeg holdt nesten på å tråkke på en av de lave rosettene! Det bar ned på knærne og der lavt over bakken vokste det dvergtistler tett i tett. Vi fant den!

Norsk Botanisk Forening (NBF) sitt prosjekt for overvåkning av truede plantearter heter Floravokteri. Formålet med prosjektet er å få oversikt over bestandsutviklingen til truede plantearter. Prosjektet går ut på at frivillige overvåker og tar vare på forekomster av truede planter, ved å besøke lokaliteter fra år til år og registrere bestandsendringer i artsobservasjoner og dermed gjøre informasjonen tilgjengelig for rødlistearbeidet, forvaltningen og forskningen.

Floravokter = plantehelt

Prosjektet er organisert med en nasjonal floravokterkoordinator, fylkesvise floravokterkoordinatorer i våre grunnorganisasjoner og floravoktere per fylkesnivå.

Floravokterne engasjeres av grunnorganisasjonene til Norsk Botanisk Forening, og all innsats er frivillig. NBF sentralt er ansvarlig for veiledning og kursing av våre 16 grunnorganisasjoner i bruk av artsobservasjoner, utarbeidelse av veiledningsmateriell og hjelper til med utvelgelse av aktuelle arter og lokaliteter for overvåking. Flere av våre grunnorganisasjoner har fylkeskoordinatorer som fordeler lokaliteter av truede planter blant floravokterne lokalt. I dag har vi ca. 150 floravoktere som overvåker til sammen om lag 300 lokaliteter av truede planter.

Adopter en blomst

Det finnes mange sjeldne planter der ute, og mange av de er truet og i fare for å forsvinne fra norsk natur. Noen eksempler er orkideen rød skogfrue, den endemiske mosen trøndertorvmose, dvergmarinøkkel og polarflokken. Mange av disse vokser kun på noen få lokaliteter i landet og er derfor svært utsatt. Har du lyst til å være med å hjelpe oss med å passe på våre mest truede planter? Meld deg inn i din lokale grunnprganisasjon og bli med på Norsk Botanisk Forenings floravokterprosjekt. Du kan redde en plante fra utryddelse, bli med i dag!