Villblomstenes dag 18. juni, Fornebu, Lilløyplassen

ØLA har, sammen med andre natur-organisasjoner, stand kl. 10 – 15, bl. a. med blomsterquiz for å feire Lilløyplassen 20 års jubileum.
Det blir også to guidede blomsterturer:

– kl. 10.00,  turledere Signe Magnus og May Berthelsen

– kl. 14.00,  turleder Svein Olav B. Drangeid.

Oppmøte for turene:  Ved parkeringsplassen ved innkjørselen til Lilløyplassen Naturhus (Gammelt rødt trehus).
Tornsangerveien 27, 1360 Fornebu. Forholdsvis enkelt terreng å gå i med mange vakre og
sjeldne arter på kalkrik grunnlendt mark.