Slåttedag på Langhus

På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten Selinum carvifolia som er truet
på grunn av gjengroing. Vi skal slå enga. Det blir bevertning etter dugnaden til de som deltar.

Vi skal slå med ljåer som vi stiller med, men ta gjerne med hekk- eller greinsaks og rive! Husk arbeidshansker!

Pga. bevertning obligatorisk påmelding, senest mandag 30. august kl. 12.00. Se skjema for påmelding lenger ned.

Oppmøte: Langhus stasjon.
Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon
Parkering: Langhus stasjon
Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club
Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Oppmøtested

Oppmøte: Langhus stasjon. Kollektivtransport: Tog eller buss til Langhus stasjon Parkering: Langhus stasjon Dugnaden gjennomføres i samarbeid med Langhus kirke, Lokal Agenda 21-forumet i Ski, Lions Club Langhus og Siggerud, Naturvernforbundet i Nordre Follo.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.