Gammalskogstur til Bekk

(English below)
Bli med på tur for å finna gammalskogsartar!
Siri Lie Olsen er turleiar og viser oss sop, lav og mose som lever i skog med daud ved og gamle tre.
Turen går til Bekk aust for Bunnefjorden, avreise frå Sørhellinga ved NMBU kl 11. Skriv gjerne i arrangementet om du har plass i bilen eller treng å sitta på med nokon. Køyrer du eigen bil frå ein annan plass kan du parkera ved Bekkveien 63. Kjem du med buss frå Oslo kan du ta 505-bussen til Bekk.
Spørsmål om turen? Ta kontakt med styremedlem i Kryptoklubben/Ung Botanikar Ås Gaute Eiterjord på gaute.eiterjord@gmail.com
Join us for an old forest walk as we look for rare species of lichens, fungi and bryophytes living on dead wood and old trees.
We travel by car from Sørhellinga at 11:00, if you need a car to ride in (or have room in your own) let us know by writing in the event. If you are driving not from Ås you can park by Bekkveien 63. Travelling by bus from Oslo? Take the 505 bus to Bekk and walk the last part up.
Questions? Contact board member of Kryptoklubben/Young Botanists Ås Gaute Eiterjord on gaute.eiterjord@gmail.com