Ny dato 14. oktober! Dynekjuke i gammelskog

Denne turen er flyttet til lørdag 14. oktober 2023

Lenke til nettside med den nye datoen: botaniskforening.no/kalender/dynekjuke_2

Tur i Røysås-Mølleskogen-Mosseskogen.

Turleder: Anders Gunnar Helle

En tur i bymarka til Moss med en visitt innom den sterkt truede arten dynekjuke, som her har en av sine tjue hjem i Norge. Det blir også en vandring i begynnende gammel furuskog, gammel granmyrskog og rik gammel granskog med liggende, død ved.

Oppmøte ved Eurofins Agro på nordsiden av skogen.
Turens varighet er omtrent seks timer, altså ferdig kl 16, med mulighet for å bli lenger.

Oppmøtested

Oppmøte klokken 10 ved Eurofins Agro på nordsiden av skogen, Moss.