Tverrfaglig kartleggingstur med Sabima ved Dronningfossen i Hoffselva, nær Skøyen i Oslo.

Dronningfossen og tilhørende Hoffselva er en liten grønn lunge i bydelen Ullern. Langs i dette terrenget er det en eldre alm/lindeskog, med flere eldre trær og rødlista arter. Ved grusplassen rett foran fossen, er det planlagt å bygge ut fem boliger, samt etablere friluftsområder. Området ble befart av Biofokus i 2022, hvor det var mest fokus på sopp og karplanter. Se fullstendig rapport her. Området er relativt godt kartlagt, men noen artsgrupper mangler. Det er blant annet gjort lite kartlegging av insekter, karplanter og dyreliv. Vi vil dermed ta en kartleggingstur til området for å styrke en helhetlig kartlegging. Turen beregnes å vare ca. 3 timer.

Ta på godt fottøy for å gå elvelangs. Kartleggingsutstyr som telefon/gps/kamera, notisbok, lupe må den enkelte medbringe.

Turleder fra Sabima: Even Woldstad Hanssen (mob. 992 561 20) 

Turleder fra ØLA: Jan Wesenberg (mob. 908 88 363)

Turleder mykologi: Edvin W. Johannesen (mob. 926 87 382)

Oppmøtested:  Nord for Hoffsveien 29 i Oslo (Hoff gård). Kart over oppmøtested og mer info om turen finnes på www.sabima.no/arrangement/kartelggingstur.