Botanisk aften: På plantejakt i Chile

Chile er et utrolig smalt land, med alle klimatyper fra nord til sør. Det er også avgrenset med ørken og høye fjell, slik at det er en veldig høy grad av endemisme der.
I sør ligger den vakre nasjonalparken Torres del Paine.
Flere arter fra funn Arve Elvebakk har gjort i Chile klarer seg i kultur i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, noen mangler fremdeles navn.
Vi får besøk av Arve Elvebakk som er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Han studerte botanikk i Trondheim og har jobbet mye med arktisk biologi (blant annet Svalbard) De siste årene har hovedengasjementet vært sopp og lav på motsatt side av jordkloden.
Nå vil han ta oss med på en botanisk visitt til Chile, på jakt etter Calandrinia og andre favoritter.

Oppmøtested

Parkgården selskapslokaler