Styre og ansatte

Norsk Botanisk Forening

Ansatte

I Norsk Botanisk Forening har vi en bukett med engasjerte ansatte som jobber for å hjelpe alle frivillige i foreningen.

Jeanette Viken

Daglig leder

jeanette@botaniskforening.no


Jan Wesenberg

Redaktør Blyttia

blyttia@nhm.uio.no


Marlene Palm

Administrasjonsrådgiver

marlene@botaniskforening.no


Bernhard Askedalen

Prosjektleder fremmede arter

bernhard@botaniskforening.no


Torunn Bockelie Rosendal

Prosjektleder Ung Botaniker

torunn@botaniskforening.no


Rebekka Ween

Prosjektleder Barnas blomstereng

rebekka@botaniskforening.no


Honorata Gajda

I permisjon

honorata@botaniskforening.no


Styret

Norsk Botanisk Forening består av et hovedstyre som velges på landsmøtet annet hvert år. Styret jobber med saker av felles interesser for hele forening.

Kristin Bjartnes

Styreleder

styreleder@botaniskforening.no

90952045


Asbjørn Erdal

Nestleder

a-erd@outlook.com

Rogaland Botaniske Forening


Kristin Vigander

Mediekontakt

kristvi@gmail.com

95101478

Østlandsavdelingen


Svein Olav Drangeid

Styremedlem

sveindrangeid@gmail.com

Moseklubben


Anders Gunnar Helle

Styremedlem

anders@botaniskforening.no

Vestland Botaniske Forening


Marina Eraker Hjønnevåg

Styremedlem

minimais@hotmail.com

Telemark Botaniske Forening


Inger Gjærevoll

Varamedlem

igjaerevoll@hotmail.com

Trøndelagsavdelingen


Torunn Bockelie Rosendal

Varamedlem

torunnros@aim.com

Nordnorsk Botanisk Forening