Skogstorkenebb

Norsk Botanisk Forening

Småforelska gammel jomfru

 

Ikke alle planter velger å ha seg så fort muligheten byr seg. Skogstorkenebb kan vente opp til 10 år før den har sex med et annet individ!

Planterikets versjon av en prippen gammel jomfru.

 

 

 

Skogstorkenebb
er en vanlig plante i Norge, som trives i næringsrik, fuktig jord i blant annet
bekkekanter, rasmark, åpen skog og veikanter. 

Med
sine lilla, symmetriske blomster er det en populær plante for blomsterbuketter
rundt Sankthans. Hvis du ser litt nøyere etter, vil du legge merke til at den
har små striper på kronbladene inn mot midten av blomsten. Dette er antakelig
et triks for å vise veien til nektaren for humler og fluer som kommer på besøk.
Besøk storkenebben har venta veldig lenge på:

For selv om et individ av skogstorkenebb kan leve i opptil 20 år, blomstrer den
ikke før den har blitt syv til ti år gammel. Dette er svært lenge for en
blomsterplante. Frem til dette vil den gjerne forsøke å spre seg vegetativ med
noen slags stengler under jorden, kalt rhizomer. De vokser horisontalt, men kan
også produsere nye skudd som vokser oppover og blir til nye skogstorkenebber,
identiske med den opprinnelige planten. Skogstorkenebben virker derfor å være
litt småforelska i seg selv. 

Når
skogstorkenebben blir kjønnsmoden har de både hann- og hunnblomster på samme
individ (de er hermafroditter), noe som gjør at de kan fortsette å klone seg selv-
om de vil. På sikt vil riktignok en slik strategi, uten tilførsel av nytt DNA,
gjøre en populasjon av skogstorkenebb ”deprimert” og syk, så de foretrekker
besøk av sine små summende elskere.


har du kanskje titta både en og to og tre ganger på bildet over her, uten å
skjønne hvorfor den kalles ”storkenebb”? Vel, du får ta en titt på planten når
den er i frukt, så skjønner du antakelig hva som menes.

Skrevet av Aurora Nedregård Devold