Våre prosjekter

Norsk Botanisk Forening

I Norsk Botanisk Forening elsker vi å utforske og formidle om alle våre ville vekster. Vi jobber også intensivt med å overvåke og beskytte dem. Det vi finner ut på turene våre rapporteres videre, slik at myndighetene kan ta gode beslutninger til det beste for naturmangfoldet. Ofte drar vi også selv ut for å rydde opp.
 
Under finner du en oversikt over satsingsområdene våre. Klikke deg inn ved hver rute for å lese mer. 

Turer

Hvert år arrangerer vi hundrevis av turer hvor du kan lære om blomster, moser og lav i et behagelig og sosialt tempo. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Finn din nærmeste tur i vår aktivitetskalender.


Aktivitetskalender

Villblomster

Å bli bedre kjent med plantene som omgir oss er nesten som å tre inn en helt ny verden. Via lenken under finner du masse spennende informasjon om våre ville vekster.


Lær om ville vekster

Ung Botaniker

Artskunnskap blant unge er dårligere enn før og grønn biologi er mangelvare på universitetene. Dette gjør vi noe med! Vårt suksessfulle prosjekt «Ung botaniker» styres av unge for unge. 


Les mer om Ung botaniker

Floravokting

Vil du adoptere din egen plante? Som floravokter følger du opp en truet art i næromårdet ditt fra år til år. Slik får vi oversikt over hvordan det faktisk står til med våre sårbare arter. 


Les mer om floravokteri

Fremmede arter

Fremmede arter truer stedegen natur, og Norsk Botanisk Forening gjør mye for å forsøke å hjelpe på situasjonen. Nasjonal pøbelgrandugnad er blant de største initiativene.


Les mer om fremmede arter

Kartlegging

Årlig registrerer våre medlemmer over 100 000 funn på artsobservasjoner.no. Slik kartlegging gir verdifull informasjon til forskning og forvaltning. Vil du bli med? Ta kontakt med din grunnorganisasjon.


Blomsterenger

Mange av våre sjeldneste arter trives best i blomsterenger. Vi jobber derfor aktivt med å spre kunnskap om hvordan man kan ta vare på og lage blomsterenger. I lenken under får du vite hvordan du går frem. 


Les mer om blomsterenger

Villblomstenes dag

i midten av juni hvert år nviterer vi hele Norge med på blomstervandringer for å bli bedre kjent med de vakre villblomstene våre. Bli med ut på tur da, vel!


Les mer om villblomstenes dag

Blyttia

Blyttia er vårt medlemsblad som utgis fire ganger i året. Dette tradisjonsrike magasinet er en viktig plattform for alle som vil lese og dele planterelatert forskning, oppdagelser og historier.


Les mer om Blyttia