Våre prosjekter

Norsk Botanisk Forening

Bli med på våre prosjekter

Engasjer deg!

I Norge har vi et fantastisk mangfold av blomster, trær, moser og lav, og i Norsk Botanisk Forening elsker vi å utforske alle disse spennende vekstene. Selv om vi synes vanlige og sjeldne arter er akkurat like flotte, har vi et spesielt ansvar for å ta vare på den mest sårbare og skjøre naturen. Derfor jobber medlemmene i Norsk Botanisk Forening hvert eneste år med å kartlegge hvordan det står til med våre ville vekster.

Det vi finner ut videreformidler vi til myndighetene, slik at de kan ta gode og riktige beslutninger på naturens vegne. Svært ofte drar vi også ut selv for å rydde opp. Blant annet sørger vi for at sjeldne arter ikke blir presset vekk av mer aggressive arter, og vi fjerner og brenner fremmede bartrær i tusentall langs de truede kystlyngheiene hvert eneste år. 

Lyst til å bli med moroa? Velkommen skal du være! Du kan lese mer om innsatsen vår for overvåking, vern og restaurering i linkene under.