Nasjonal pøbelgrandugnad

Norsk Botanisk Forening

Hjelp naturen– bli med på dugnad!

For å ta vare på landskap, friluftsområder og mangfoldet av ville arter i naturen inviterer vi til hvert år til Nasjonal pøbelgrandugnad, med arrangementer over hele landet. 

Pøbelgraner er bartrær som er plantet utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, som for eksempel sitkagran, lutzgran og edelgran, samt norsk gran plantet på Vestlandet og nord for Saltfjellet.

Pøblene sprer seg fra der de er plantet ut, og utkonkurrerer naturlige arter. De truer dermed både landskap, kultur, friluftsliv og naturmangfoldet i Norge. For å fjerne flest mulig pøbelgraner inviterer Norsk Botanisk Forening, Sabima, WWF og Naturvernforbundet til årlige dugnader. Ta en titt på videoene på denne sida for å lære mer om problemet pøbelgran, og finn din nærmeste dugnad i listen under.

Problemet pøbelgran

Nyttige lenker

Røsk opp en pøbelgran

I denne brosjyra finner du informasjon om hvordan du kan skille pøbelgraner fra andre treslag, samt hvordan du mest mulig effektivt kan fjerne sitkagran.


Pøbler i norske verneområder

Spredning av fremmede treslag til områder hvor de ikke forekommer naturlig, kan få store konsekvenser for både plante- og dyrelivet. Les mer i vår rapport her.


Pøbelgrandugnad på Facebook

Følg arrangementet på Facebook for oppdateringer og informasjon om dugnadenen.


Hvordan kjenne igjen sitkagran?

Hvordan kjenne igjen edelgran?

Hvordan kjenne igjen platanlønn?

Vil du arrangere pøbelgrandugnad der du bor? Send mail til jeanette@botaniskforening.no

PS. Husk at du ALLTID må spørre grunneier om tillatelse før du røsker opp en pøbelgran!