Planter, alger og moser på fremmedartslista

Norsk Botanisk Forening

Disse vekstene gjør stor skade på naturen

Blant artene på fremmedartslista er 129 karplanter, syv alger og én mose regnet for å utgjøre en høy eller svært høy risiko for stedegen norsk natur.  17 planter er allerede forbudte å selge eller plante ut (merket i rødt),  og ytterligere 11 planter kommer på forbudslista i 2021 (merket i lilla). Under finner du en oversikt over alle disse artene, med bilder og lenke til risikovurderingen til Artsdatabanken.

Kilder: Artsdatabanken, snl.no, kristvi.com

Planter på fremmedartslista:

Filtarve/sølvarve

Latinsk navn: Cerastium tomentosum, Cerastium biebersteinii
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn: Sølvfarga, filtaktige blader og hvite nellikblomster
Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Gravbergknapp

Latinsk navn: Phedimus spurius
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Kanadagullris

Latinsk navn: Solidago canadensis
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Kjempebjørnekjeks

Latinsk navn: Haracleum mantegazzianum
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Kjempespringfrø

Latinsk navn: Reynoutria sachalinensis
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Kristina Bjureke


Les mer hos Artsdatabanken

Lupin (hage-, jær- og sand-)

Latinsk navn: Lupinus (slekt)
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken om hagelupin, jærlupin, sandlupin

Prydstorklokke

Latinsk navn: Campanula latifolia macrantha
Risiko: Lav (LO), forbudt
Kjennetegn:  
Foto:


Les mer hos Hageselskapet

Rynkerose

Latinsk navn: Rosa Rugosa
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn: Mørkegrønne blader med rynkete overflate, store flattrykte nyper
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirbergknapp

Latinsk navn: Phedimus hybridus
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn: 
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Slirekne (kjempe-, park- og hybrid-)

Latinsk navn: Reynoutria (slekt)
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken om kjempe-, park-, hybridslirekne

Tromsøpalme

Latinsk navn: Heracleum persicum
Risiko: Svært høy (SE), forbudt
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Alaskakornell/amerikakornell

Latinsk navn: Swida sericea
Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Alpegullregn

Latinsk navn: Laburnum alpinum
Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Egenskaper: Kan, ved hjelp av strøfall og nitrogenfikserende knoller endre jordsmonnets kjemi og struktur, samt artssammensetningen rundt.
Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Balsampoppel

Latinsk navn: Populus balsamifera
Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021
Kjennetegn
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Berlinerpoppel

Latinsk navn: Populus x berolinensis
Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021
Kjennetegn: 
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Filtgullregn

Latinsk navn: Laburnum anagyroides
Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnpil

Latinsk navn: Salix x fragilis
Risiko: Høy (HI), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Høstberberis

Latinsk navn: Berberis thunbergii
Risiko: Svært høy (SE), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Skjørpil

Latinsk navn: Salix euxina
Risiko: Lav (LO), forbudt fra 2021
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Mispel (blomster-, diels- og sprike)

Latinsk navnCotoneaster spp.
Risiko
Kjennetegn:
Foto: Jan Ingar  Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken (lenke til bulkemispel)

Alaskamjølke

Latinsk navn: Epilobium ciliatum glandulosum
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Alpeasal

Latinsk navn: Sorbus mougeotii
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Alpefuru

Latinsk navn: Pinus mugo
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Alperanke

Latinsk navn: Clematis alpina
Risiko: Høy (HI)
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Amerikahumleblom

Latinsk navn: Geum macrophyllum
Risiko: Høy (HI)
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Ballastsiv

Latinsk navn: Juncus tenuis
Risiko: Høy (HI)
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bergfuru

Latinsk navn: Pinus uncinata
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Bladfaks

Latinsk navn: Bromopsis inermis
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Blankmispel

Latinsk navn: Cotoneaster lucidus
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bleikspirea

Latinsk navn: Spiraea xrubella
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto:


Les mer hos Artsdatabanken

Blåhegg

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Blåleddved

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Boersvineblom

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Bulkemispel

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Dagfiol

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Engryllik

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødsvingel

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Engrødtopp

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Fagerfredløs

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Jan Ingar Båtvik


Les mer hos Artsdatabanken

Flettepil

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Fôrvalurt

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gravmyrt

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnor

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Grønnpil

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Gulltorn

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Gyvel

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagelerkespore

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagepastinakk

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hageskrinneblom

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hagesveve

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hekkspirea

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hjertebergblom

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Honningknoppurt

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Anders Often


Les mer hos Artsdatabanken

Hvitsteinkløver

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridbarlind

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridkulekarse

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Hybridlerk

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Russekål

Latinsk navn: Bunias orientalis
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn: 
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Russesvalerot

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Kristin Vigander


Les mer hos Artsdatabanken

Rødhyll

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirkornell

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirlønn

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sibirportulakk

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Sitkagran

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Sjøgull

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Skjermleddved

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skogskjegg

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Skunkkala

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Smal vasspest

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Snøbær

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Spadebergblom

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Spansk kjørvel

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Storspirea

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Strandkarse

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Stripetorskemunn

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sypressvortemelk

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Sølvtvetann

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Taggsalat

Latinsk navn:
Risiko: 
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Tatarleddved

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasknavel

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ugrasmjølke

Latinsk navn:
Risiko:
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Vrifuru

Latinsk navn: Pinus contorta
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto: Honorata Gajda


Les mer hos Artsdatabanken

Alger på fremmedartslista

Gracilaria vermiculophylla, rødalge

Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk sjølyng, rødalge

Latinsk navn: Pinus contorta
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Ulva australis, grønnalge

Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Krokbær, rødalge

Latinsk navn: Bonnemaisonia hamifera
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Japansk drivtang, brunalge

Latinsk navn: Sargassum muticum
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Undaria pinnatifida, brunalge

Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:


Les mer hos Artsdatabanken

Pollpryd, grønnalge

Latinsk navn: Codium fragile
Risiko: Svært høy (SE)
Kjennetegn:
Foto: Øystein Folden


Les mer hos Artsdatabanken

Mose på fremmedartslista

Ribbesåtemose

Latinsk navn: Campylopus introflexus
Risiko:
Svært høy (SE)


Les mer hos Artsdatabanken