Lær mer om plantenes navn

Norsk Botanisk Forening

Vet du hva som skjuler seg bak plantenes navn?

Svært mange av de ville plantene i Norge har en hel haug med ulike navn, avhengig av dialekter og språk. På denne sida finner du spennende tekster om hvordan noen av disse navnene har oppstått. Tekstene er skrevet av forfatter Kjell Furuset for Norsk Botanisk Forening sitt medlemsblad «Blyttia». 

Balderbrå

Balderbrå er et gammelt plantenavn som var i bruk allerede på Snorre Sturlasons tid.
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Barlind

Egentlig er navnet underlig, men fordi vi er så vant til det, tenker vi som regel ikke over hvor spesielt det egentlig er. 
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Blokkebær

Bærene ligner blåbær, men er lysere og klarere blå, og inni er de nesten fargeløse. 
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Geitrams

Geitrams er en høy og kraftig plante som har funnet seg godt til rette i kulturlandskapet.
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Jåblom

Sjøl om mye taler for å tolke jåblom som ljåblom, er det også forhold som taler mot. 
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Molte og jordbær

Markjordbær Fra­garia vesca og Molte, Rubus chamaemorus, er blant våre mest ettertraktede bær.
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Mure og  maure

Mure og maure er blant de eldste plantenavn vi kjenner, med ei historie som går flere tusen år tilbake i tid. 
Foto: Geir Arne Evje


Les mer

Rogn og asal

Rogn og asal er ei uoversiktlig slekt med mange småarter som formerer seg ukjønnet, altså uten at det skjer bekfrutkning. 
Foto:  Jan Wesenberg


Les mer

Sisselrot

Planten har hatt ei rekke navn som har sammenheng med den søte jordstengelen. 
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Skrubbær

Skrubbær er en nordlig art med hovedutbredelse i Norge, Sverige og nordlige Finland.
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Soleie

I dag inngår betegnelsen soleie i ei rekke systematiske navn innen soleiefamilien, men tidligere var det særlig engsoleie og soleihov som gikk under navnet soleie. Foto: Honorata Gajda


Les mer

Tettegras

Tettemelk er en surmelktype med lange tradisjoner i Norden. 
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Tindved

På svensk og dansk heter planten havtorn, på islandsk hafþyrnir, på engelsk sea buckthorn og på tysk Sanddorn.


Les mer

Tiriltunge

De iøynefallende blomstene har gitt arten mange fantasifulle navn.
Foto: Kristin Vigander


Les mer

Tranebær

Navnet går egentlig på bærene, men som vanlig for navn på bær har navnet blitt overført til planten.
Foto:
Kristin Vigander


Les mer

Turt

Turt er en nær slektning av hagesalat, men er beiskere på smak og har vært brukt mer på samme måte som kvann. 
Foto:
Kristin Vigander


Les mer

Tyrihjelm og tysbast

Tyrihjelm og tysbast er blant de giftigste plantene vi har her til lands. 
Foto: Øystein Folden


Les mer

Tyttebær og krekling

Tyttebær og krekling er velkjente bær over hele landet.
Foto: Kristin Vigander


Les mer