Plantefamilier i Norge

Norsk Botanisk Forening

Fa dinosaurtannpine til oldtidens vaskekost. Her er historien om de artige grønne stenglene på skogbunnen: nemlig snellene.

Lær mer om snellefamilien

Neslefamilien er ikke en av de store familiene globalt (54 slekter og 2625 arter), og direkte liten i Norge, men den er likevel utbredt over det aller meste av verden.

Lær mer om neslefamilien