Myrrestaurering

Norsk Botanisk Forening

Seminar om myrrestaurering

Se opptaket av seminaret der Norsk Botanisk Forening, sammen med Stasforvalteren i Oslo og Viken, samlet både forvaltning, forskningsmiljø og frivillige som står på for myrene i Norge. 
Du får erfaringsutveksling og oppdatering på siste nytt innen fenomenet som stadig øker i popularitet: Restaurering av myrer – for klima, flomregulering og de unike artene som er avhengig av myrene.

Foto forsidebilde: Lukas Tietgen

Mer om myrrestaurering

Blyttia-artikkel

om restaurering og skjøtsel av lokaliteter med myrflangre i regi av Buskerud Botaniske Forening.


Les mer

Forslag til handlingsplan

Her finner du en midlertidig versjon av revidert forslag til handlingsplan for myrflangre som ble lansert i 2021.


Les mer

Masteroppgave

om tidlige effekter myrrestaurering kan ha på vegetasjonen.


Les mer

Myrflangre og slåttemyr – restaurering av natur

Myrflangre er en truet orkide som vokser i rike og lysåpne myrer – akkurat som den truede naturtypen slåttemyr. Våre medlemmer i Buskerud Botanisk Forening gjør en stor innsats i å overvåke den truede orkidearten og skjøtter flere av de gamle slåtteengene som er blant myrflangras siste 22 levesteder i Norge.

Vil du være med på morroa?

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening

Bli medlem