Algenøkler

Norsk Botanisk Forening

Algekurs – Grønnalger

Har du lyst til å lære deg hvordan å skille grønnalger fra de andre gruppen og lære deg noen arter?
Bli med og lær om algenes fantastiske verden. Du får en generell introduksjon til algegruppene, deres forekomst og systematikk, samt deres utviklingshistorie og økologiske betydning.
Jan Rueness holder dette første foredraget i en rekke på tre. Han er professor emeritus på Universitetet i Oslo og har utarbeidet bestemmelsesnøkler til rød-, brun- og grønnalger.

Foredragene er basert på Algenøklene du finner lengre ned på denne siden.

Algekurs – Rødalger

Bli med og lær om rødalgenes fantastiske verden, deres livssyklus og noen kjennetegn.
Katharina Nøkling-Eide viser deg noen lette kjennetegn og forteller litt om rødalgenes reproduksjon og økologi. Hun er doktorgradsstipendiat ved SINTEF der hun skriver om dyrket tare. Katharina har også utarbeidet den oppdaterte versjon av bestemmelsesnøklene til norske marine makroalger i samarbeid med prof. em. Jan Rueness .

Foredragene er basert på Algenøklene du finner lengre ned på denne siden.

Algekurs – Brunalger

Bli med og lær om brunalgenes fantastiske verden og hvordan du kan gjenkjenne noen vanlige arter som lever langs den norske kysten.
Katharina Nøkling-Eide viser deg noen lette kjennetegn og forteller litt om brunalgenes livssyklus og økologi. Hun er doktorgradsstipendiat ved SINTEF der hun skriver om dyrket tare. Katharina har også utarbeidet den oppdaterte versjon av bestemmelsesnøklene til norske marine makroalger i samarbeid med prof. em. Jan Rueness .

Foredragene er basert på Algenøklene du finner lengre ned på denne siden.

Oppdaterte algenøkler

Bli med på algejakt!
Den nye versjonen av algenøklene hjelper deg med å artsbestemme det du finner av rød-, brun- og grønnalger i felt. Bentiske makroalger er viktige primærprodusenter langs hele vår langstrakte kyst, og utgjør et verdifullt habitat for mange andre marine arter. Å ha kunnskap om makroalger er svært nyttig i fremtiden, særlig fordi de kan fortelle oss noe om miljøtilstanden i havet. Varmere vann og eutrofiering (overgjødsling) vil påvirke hvilke arter som trives og hvilke som ikke trives.

Disse algenøklene er en oppdatert versjon av Jan Rueness’ bestemmelsesnøkler til rød-, brun- og grønnalger fra 2006.

Tusen takk til Katharina Nøkling-Eide (SINTEF) som har oppdatert nøklene sammen med prof. em. Jan Rueness (Universitet i Oslo). Takk også til Jan Wesenberg for ny layout, og til prof. Stein Fredriksen (Universitet i Oslo), prof. Inga Kjersti Sjøtun (Universitet i Bergen) og dr. Vivian Husa (Havforskningsinstituttet) som har bidratt med bilder.

Lanseringsfilm

I anledning av publikasjonen av de oppdaterte algenøklene ble det lagt en lanseringsfilm. Filmen viser hvordan algenøklene brukes, og hvorfor det er nyttig å kjenne makroalgene langs den norske kysten.

Lyst til å lære mer?

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening i dag!

Bli medlem