Algenøkler

Norsk Botanisk Forening

Oppdaterte algenøkler

Bli med på algejakt!
Den nye versjonen av algenøklene hjelper deg med å artsbestemme det du finner av rød-, brun- og grønnalger i felt. Bentiske makroalger er viktige primærprodusenter langs hele vår langstrakte kyst, og utgjør et verdifullt habitat for mange andre marine arter. Å ha kunnskap om makroalger er svært nyttig i fremtiden, særlig fordi de kan fortelle oss noe om miljøtilstanden i havet. Varmere vann og eutrofiering (overgjødsling) vil påvirke hvilke arter som trives og hvilke som ikke trives.

Disse algenøklene er en oppdatert versjon av Jan Rueness’ bestemmelsesnøkler til rød-, brun- og grønnalger fra 2006.

Tusen takk til Katharina Nøkling-Eide (SINTEF) som har oppdatert nøklene sammen med prof. em. Jan Rueness (Universitet i Oslo). Takk også til Jan Wesenberg for ny layout, og til prof. Stein Fredriksen (Universitet i Oslo), prof. Inga Kjersti Sjøtun (Universitet i Bergen) og dr. Vivian Husa (Havforskningsinstituttet) som har bidratt med bilder.

Lanseringsfilm

I anledning av publikasjonen av de oppdaterte algenøklene ble det lagt en lanseringsfilm. Filmen viser hvordan algenøklene brukes, og hvorfor det er nyttig å kjenne makroalgene langs den norske kysten.

Lyst til å lære mer?

Bli medlem i Norsk Botanisk Forening i dag!

Bli medlem