Løvetann

Norsk Botanisk Forening

Aseksuell løvetann

Løvetann gjør livet spennende og komplisert for en botaniker. Mens de fleste ser en løvetann som en løvetann, men i Norge finnes det faktisk over 370 arter! Dette er fordi mange av dem har en apomiktisk reproduksjon, som vil si at frøene er rene kloner av morplanten. Over mange generasjoner oppstår mutasjoner, og hvis en løvetann da plutselig har seg med en annen løvetann etter lang tid med kloner, kan det bli en ny art!

Apomiktisk reproduksjon, en type aseksuell formering 

Apomiktisk sexualliv! I mer enn 35 ulike familier av blomsterplanter (Angiosperm) har det blitt rapportert apomiktisk reproduksjon, blant dem finner vi mange arter i slektene løvetann (Taraxacum), svever (Hieracium) og marikåper (Alchemilla). Apomiktisk reproduksjon er aseksuell og de produserer frø som er rene kloner av seg selv! Noen arter har det som backup hvis de ikke blir befruktet, mens andre reproduserer seg nesten kun apomiktisk. 

Hvis disse sistnevnte først åpner dørene en sjelden gang og har seg med en annen plante, kan barna ha store genetisk og utseendemessige endringer fra foreldrene samt være ute av stand til å bli befruktet av artsfrendene. Dette skaper et virvar for botanikerne som klassifiserer de ulike artene. Enkelte splittertaksonomer har for eksempel skilt ut grupperinger med hundrevis av arter innafor løvetannslekten som ofte har beskrivelser som er flytende og ikke alltid fungerer. Andre lumbertaksonomer har skilt ut kun et fåtalls arter, men da ikke fått tydeliggjort den faktiske genetiske forskjellen de har, et evig problem som ikke nødvendigvis har et rett svar. 

Derfor er det fryktelig vanskelig noen ganger å finne ut nøyaktig art på veikant-blomster, hvis en skal følge det Store norske leksikon har nemlig løvetann 370 kjente arter i Norge! Marikåpe har 27 arter i Norge, og svever har i Skandinavia minst 2000 arter! Det er et virvar uten like og den riktige termen for de apomiktiske artene er agamospecies (planteart uten seksuell formering). Det er flere av artene i slektene som ikke er apomiktiske, gummiløvetann (Taraxacum bicorne) for eksempel trenger pollen (med sperm inni) av et annet individ og er hermafroditt (tvekjønnet).

En fordel med å kunne lage frø ubefruktet er at blomstene ikke trenger insekter for pollinering, noe som er en fordel tidlig på våren eller høyt til fjells. Til gjengjeld er det lite diversitet i genene, så de er mer utsatt for utslettelse av ting som virusangrep eller endringer i miljøet.

Fun fact! Apomiktisk reproduksjon forekommer oftest når det er 3 utgaver av alle kromosomene (triploid), i stedet for 2 utgaver (diploid), som er vanligst hos både dyr og planter.

Skrevet av Bernhard Askedalen