Forbudslista, de verste hagerømlingene

Forbudslista, de verste hagerømlingene

16.juli 2022 0

I hage og grøntanlegg er det 28 planter en er lovpålagt til å ikke bruke (vedlegg I. i forskrift om fremmede organismer). Selv om man ikke får spredningsvillige kultivarer av disse på hagesentrene lenger byttes de fortsatt blant hageeiere og kryper over gjerdene rundt i Norge. Se om du kjenner igjen noen av disse i din hage!

Fremmede mispler

Hjemmehørende har vi kun svartmispel i Oslofjorden og dvergmispel spredt over Sør-Norge. Tre fremmede er nå på forbudslista: dielsmispel, sprikemispel og blomstermispel.

Vintermispel kan det godt hende du har i hagen, det er flere ulike kultivarer med ulik vekstform

Sandlupin, jærlupin ligner meget. Begge har også hvit topp og blå underdel i blomsterstanden, hagelupin har gjennomgående farge med blått, rosa, rød eller gul.

Lupiner
Alle tre Jær-, sand- og Hagelupin er på forbudslisten. Disse Nord-amerikanske ligner ganske mye på hverandre men kan ikke forveksles med noen norsk art. Artene har koblete blad hvor mange småfinner kommer fra samme sted, hagelupin har 9-17 småblad som er spisse, hvor sand- og jærlupin har 6-10 butte småblad med påsatt spiss.