Vil du jobbe med natur og formidling?

Norsk Botanisk Forening

Organisasjonsrådgiver i Norsk Botanisk Forening

Er du glad i naturen, og har du lyst å jobbe med å inspirere andre til å komme seg ut og oppdage naturskattene rundt oss, da er denne jobben for deg. Vi er ute etter en person som er engasjert og naturinteressert, som har eget driv, er strukturert, selvstendig og kan overholde tidsfrister.

Stillingstype: Prosjektstilling, fulltid 100%
Tiltredelse: Snarest
Varighet: ett år, men med mulighet for forlengelse
Arbeidssted: Oslo eller Trondheim, men reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 1. februar 2023.

Hvem er vi?

Norsk Botanisk Forening er en frivillig organisasjon med grunnorganisasjoner over hele landet. Vi jobber med å spre kunnskap om ville arter i naturen. Vi driver med opplæring av frivillige i kartlegging og overvåking av natur, og arrangerer aktiviteter over hele landet. Les mer om Norsk Botanisk Forening på våre nettsider www.botaniskforening.no.

Stillingsbeskrivelse

En stor del av arbeidet vil bestå av å skape, planlegge, gjennomføre og ferdigstille arrangementer og prosjekter. Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse. Prosjektene du får et særskilt ansvar for retter seg mot kartlegging, floraovervåking, validering og digitalisering. Stillingen setter krav til at du kan jobbe selvstendig, raskt evner å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, tar initiativ og er løsningsorientert. Nyutdannede personer med høyere utdanning innen biologi/botanikk/økologi/naturforvaltning (eller tilsvarende) oppfordres til å søke.

En naturlig del av stillingen vil være å koordinere kartleggingsarbeidet i Norsk Botanisk Forening og vil naturligvis medføre mye arbeid i felt under feltsesongen og tilhørende reisevirksomhet. Kandidater med felterfaring og kompetanse innen artsobservasjoner vil prioriteres.

Utover prosjektledelse vil stillingen bestå av formidlingsarbeid. Vi trenger derfor deg som har god formidlingsevne om planter rettet mot ulike mottakergrupper, eksempelvis skoler, bedrifter og andre interesseorganisasjoner. I stillingen inngår både muntlig og skriftlig formidling. Gode norskkunnskaper er en forutsetning.

I en liten organisasjon vil du måtte være innstilt på å bidra med de oppgavene som trengs.

Faglig kunnskap, initiativ, selvstendighet, engasjement, gode samarbeidsevner, nettverk, personlig egnethet, samt erfaring og resultater fra arbeid i frivillige organisasjoner vil bli vektlagt.

Vi søker deg som

 • har interesse for natur og faglig bakgrunn i naturforvaltning/biologi/økologi/botanikk.
 • har gode skriveferdigheter og har evne til å levere rapporter innen tidsfrister.
 • liker å samarbeide med andre mennesker.
 • liker å tilbringe tid i felt
 • har tidligere erfaring med artsobservasjoner.no
 • har gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig.
 • har god brukerkompetanse innen IT og sosiale medier.
 • er selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
 • liker organisasjonsarbeid.

Vi tilbyr

 • et trivelig arbeidsmiljø med varierte og lærerike arbeidsoppgaver.
 • arbeidssted i Botanisk Hage på Tøyen (Oslo). Arbeidssted i Trondheim kan også tilrettelegges.
 • fleksibel arbeidstid.
 • lønnstrinn 31-48, avhengig av erfaring og kompetanse.
 • mulighet til å forme ditt eget arbeid ut fra interesse og kompetanse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Jeanette Viken Bjerke på telefon 93 87 51 55 eller epost jeanette@botaniskforening.no

Søknad med CV og referanser sendes til: post@botaniskforening.no innen 1. februar 2023.