Landsmøte 2020

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i neste toårsperiode. Vi legger opp til bred diskusjon om forenkling av kontingentstruktur, etiske retningslinjer og arbeidsprogram. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

Viktige frister:
1 april: Frist for innspill fra grunnorgansisasjonene til landsmøtesaker
1. mai: Landsmøte program blir offentliggjort
20. mai: Frist for påmelding av delegater

Delta?
Alle medlemmer er velkomne på landsmøtet. Om du ønsker å delta må du ta kontakt med din grunnorganisasjon. Kontaktinformasjon finner du via denne siden.

Delegater:
 Hver grunnorganisasjon kan sende delegater til Landsmøtet basert på antall medlemmer i sin grunnorganisasjon.  Det kan sendes 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer. Her finner du delegatfordelingen per grunnorgansasjon:

DelegaterLandsmøteNBF2020

Tid og sted:
Fredag 26. juni -søndag 28 juni 2020. Start kl 18:00 fredag. Innsjekking kl. 16-18.
Sted: Runde Miljøsenter, Rundavegen 237, 6096 Runde, Herøy kommune, Møre og Romsdal.

Landsmøtesaker

Forslag Arbeidsprogram 2020-2022
Forslag til kontingentstruktur-Norsk Botanisk Forening
Retningslinjer NBF
Endringsforslag til Vedtekter NBF
Årets Ildsveve og æresmedlem 2020
Regnskap 2018-2019
Budsjett 2020-2022
Toårsmelding NBF 2018-2019
Valgkomiteens innstilling NBFstyre 2020
Innkomne saker fra grunnorganisasjonene
Forslag til hvor neste landsmøte skal legges

Praktisk info

Overnatting
Overnatting vil være på Runde Miljøsenter. Overnatting er i leiligheter med både dobbelt og enkeltrom. Si i fra om det er noen dere gjerne vil dele rom med. Sengetøy og håndkle og utvask er inkludert. Ta med vannflaske som du kan ha med på tur.

Reisegodtgjørelse 1000kr
Hver delegat vil kunne få dekket opptil kr 1000 kr i reiseutgifter. Hver grunnorganisasjon vil få 1000 kr i reisestøtte til hver av sine delegater, og  delegatene sender reiseregninger til sin grunnorganisasjon. Reiseutgiftene utbetales etter utfylt reiseregning med kopi av alle billetter. Her er Norsk Botanisk Forening sin Reiseregningsmal_NBF_2019

Informasjonsmateriell og Blyttia
Det vil bli mulig å få plakater og brosjyrer på Landsmøtet som kan deles ut gratis på lokal arrangement. Ta derfor med ekstra plass i kofferten eller bagasjerommet om dere vil ha med materiell hjem. De grunnorganisasjonene som har utgitt bøker inviteres til å ta med seg disse for å selge på Landsmøtet.
Materiell som kan bli delt ut på Landsmøtet er:

  • NBFs nye vervebrosjyre
  • plakater over vegkantflora
  • Plakater over engplanter
  • brosjyre ”100 planter jeg har sett”
  • brosjyre «Engplanter»
  • Blyttia
  • Pøbelgranbrosjyre
  • Blomstermeny brosjyre

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no eller vår organisasjonsrådgiver Jeanette Viken jeanette@botaniskforening.no.