Landsmøte 2020

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i neste toårsperiode. Vi legger opp til bred diskusjon om forenkling av kontingentstruktur, etiske retningslinjer og arbeidsprogram. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

Digitalt Landsmøte 5. nov. 2020
På grunn av koronaviruspandemien, er det ordinære Landsmøtet 2020 utsatt til 2021. Etter møterunden med alle grunnorganisasjonene har hovedstyret vedtatt at vi kjører et forenklet digitalt Landsmøte i år torsdag 5. november kl. 17.30, og et fullt fysisk Landsmøte i 2021 der vi tar opp alle diskusjonssakene. Målet med det digitale Landsmøtet er at vi skal få godkjent kritiske dokumenter som regnskap, toårsmelding, og avholdt valg av styret. I tillegg til å ta opp forslag om å øke kontingentandel til NBF sentralt med 50 kr fra 2021. En større diskusjon om prinsipp for kontingent, arbeidsplan og etiske retningslinjer blir tatt opp på landsmøtet i 2021.

Viktige frister:
15 oktober: Frist for innspill fra grunnorgansisasjonene til forenklet digitalt Landsmøte.
1. november: Frist for påmelding av delegater

Alle grunnorganisasjoner melder sine delegater på epost til jeanette@botaniskforening.no

Delta?
Alle medlemmer er velkomne på landsmøtet, men det er kun delegater som har stemmerett på Landsmøtet.

Delegater:
Hver grunnorganisasjon kan sende delegater til Landsmøtet basert på antall medlemmer i sin grunnorganisasjon.  Det er kun delegatene som har stemmerett på Landsmøtet. Det kan sendes 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer. Her finner du delegatfordelingen per grunnorgansasjon:

DelegaterLandsmøteNBF2020

Tid og sted:
Digitalt Landsmøte blir avholdt torsdag 5. november kl. 17.30 via zoom.

Det er viktig at alle (også observatøer) leser gjennom kjøreregler for digitalt landsmøte.

Kjøreregler digitalt landsmøte Norsk Botanisk Forening 2020

Landsmøtesaker digitalt 2020
INNKALLING OG SAKSPAPIRER Digitalt Landsmøte

En større diskusjon om prinsipp for kontingent, arbeidsplan og vedtektsendringer blir tatt opp på landsmøtet i 2021.

Referat og presentasjoner digitalt landsmøte

Landsmøtesaker 2021
Følgende saker blir utsatt til Landsmøte i 2021:

  • Forslag Arbeidsprogram 2020-2022
  • Forslag til kontingentstruktur-Norsk Botanisk Forening
  • Retningslinjer NBF, endelig vedtak
  • Endringsforslag til Vedtekter NBF
  • Årets Ildsveve og æresmedlem 2020
  • Budsjett 2021-2022
  • Innkomne saker fra grunnorganisasjonene
  • Forslag til hvor neste landsmøte skal legges

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no eller vår organisasjonsrådgiver Jeanette Viken jeanette@botaniskforening.no.