Landsmøte 2022

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og hva foreningens satsingsområder skal være. Vi legger opp til bred diskusjon om strategi, prinsippdokumenter og arbeidsprogram. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

Landsmøte 26-28 august 2022: Vi inviterer til et fysisk landsmøte helgen den 26-28 august 2022 på Kongsvold Fjeldstue.

Viktige frister:
25. mai:
-Frist for å sende ut førsteinnkalling

1. juli:
– Frist for innspill fra grunnorganisasjonene til nye landsmøtesaker/diskusjonssaker
-Frist for innspill til vedtektsendringer
– Frist for innsending av forslag til æresmedlemmer og årets ildsveve (ildsjel)
– Frist for påmelding av delegater. Alle grunnorganisasjoner melder sine delegater på epost til post@botaniskforening.no

29. juli: Frist for utsendelse av endelige sakspapirer

Send innspill til post@botaniskforening.no, merk mailen med «Landsmøte».

Delegater: Hver grunnorganisasjon kan sende delegater til Landsmøtet basert på antall medlemmer i sin grunnorganisasjon.  Det er kun delegatene som har stemmerett på Landsmøtet. Det kan sendes 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer. Her finner du delegatfordelingen per grunnorganisasjon: Delegateroversikt

Tid og sted: Landsmøte blir avholdt helgen 26.-28 august 2022 på Kongsvold.

Landsmøte, overnatting, middag og sosialt finner sted på Kongsvold fjellstue. Kongsvold Fjeldstue, Dovrevegen 3663, 7340 Oppdal

Mat og drikke: Det blir måltider alle dager.

Program
Fredag 26. august
19:00          Middag på Kongsvold
20:00          Velkommen til Landsmøte ved Kristin Bjartnes
Presentasjon av delegatene
Faglig påfyll
Sosialt

Lørdag 27. august
09:30         Møtestart
12:10         Lunsj
16:30         Møteslutt
16:45 Faglig påfyll
19:00         Middag med utdeling av Årets Ildsveve og æresmedlem

Søndag 28. august
09:00        Møtestart
11:30        Møteslutt
11:45        Lunsj
12:30        Ekskursjon

Landsmøtesaker 2022

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Reisegodtgjørelse 1000kr
Hver delegat vil kunne få dekket opptil kr 1000 kr i reiseutgifter. Reiseutgiftene utbetales etter utfylt reiseregning med kopi av alle billetter/kvitteringer. Bil dekkes med halvparten av statens satser for kilometergodtgjørelse (2,015 kr/km) og man må kjøre flere sammen om mulig. Her kan du laste ned reiseregningsmal og reiseregning kollektivtransport.

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no eller vår daglige leder Jeanette Viken jeanette@botaniskforening.no