Landsmøte 2024

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og hva foreningens satsingsområder skal være. Vi legger opp til bred diskusjon om strategi, prinsippdokumenter og arbeidsprogram. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

Landsmøte 13.-15. september 2024: Vi inviterer til et fysisk landsmøte helgen den 13.-15. september 2024 på Trudvang Gjestegaard i Larvik.

Viktige frister
13. juni 2024:
-Frist for å sende ut førsteinnkalling

01. juni 2024:
– Frist for innspill fra grunnorganisasjonene til nye landsmøtesaker/diskusjonssaker
-Frist for innspill til vedtektsendringer
– Frist for innsending av forslag til æresmedlemmer og årets ildsveve (ildsjel)

01. august 2024:
– Frist for påmelding av delegater. Alle grunnorganisasjoner melder sine delegater på epost til post@botaniskforening.no

16. august 2024: Frist for utsendelse av endelige sakspapirer

Send innspill til post@botaniskforening.no, merk mailen med «Landsmøte».

Delegater: Hver grunnorganisasjon kan sende delegater til Landsmøtet basert på antall medlemmer i sin grunnorganisasjon.  Det er kun delegatene som har stemmerett på Landsmøtet. Det kan sendes 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer. Her finner du delegatfordelingen per grunnorganisasjon: Delegateroversikt

Tid og sted: Landsmøte blir avholdt helgen 13.-15. september 2024 i Larvik.

Landsmøte, overnatting, middag og sosialt finner sted på Trudvang Gjestegaard, Gårdsbakken 43, 3256 Larvik

Mat og drikke: Det blir måltider alle dager.

Program – kommer
fredag 13. september

lørdag 14. september

Søndag 15. september

Landsmøtesaker 2024
INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Sakene som skal behandles er:

Reisegodtgjørelse 1000kr
Hver delegat vil kunne få dekket opptil kr 1000 kr i reiseutgifter. Reiseutgiftene utbetales etter utfylt reiseregning med kopi av alle billetter/kvitteringer. Bil dekkes med halvparten av statens satser for kilometergodtgjørelse (2,45 kr/km) og man må kjøre flere sammen om mulig. Her kan du laste ned reiseregningsmal og reiseregning kollektivtransport.

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no eller vår daglig leder Jeanette Viken jeanette@botaniskforening.no