Landsmøte 2021

Norsk Botanisk Forening

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og hva foreningens satsingsområder skal være. Vi legger opp til bred diskusjon om forenkling av kontingentstruktur, etiske retningslinjer og arbeidsprogram. Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

Landsmøte 22-24 oktober 2021: Vi inviterer til et fysisk ekstraordinært Landsmøte i år helgen den 22-24 oktober 2021 i Oslo.

Målet med det ekstraordinære Landsmøtet er å få til en større diskusjon om forenkling av medlemskontingentsatsene fra ca. 70 til 4 medlemskategorier, diskusjon om arbeidsprogram som bestemmer foreningens satsingsområder framover, vedtektsendringer, etiske retningslinjer og en diskusjon om vi skal ha et prinsippdokument eller ikke. På grunn av koronaviruspandemien, ble det gjennomført et forenklet digitalt Landsmøte i 2020, der det ble bestemt at alle diskusjonssakene skulle flyttes til det ekstraordinære Landsmøte i 2021

Viktige frister:1. september: Frist for innspill fra grunnorganisasjonene til nye landsmøtesaker/diskusjonssaker
1. september: Frist for innsending av forslag til æresmedlemmer og årets ildsveve (ildsjel)
24. september: Frist for påmelding av delegater. Alle grunnorganisasjoner melder sine delegater på epost til post@botaniskforening.no

Send innspill til post@botaniskforening.no, merk mailen med «Landsmøte».

Delegater: Hver grunnorganisasjon kan sende delegater til Landsmøtet basert på antall medlemmer i sin grunnorganisasjon.  Det er kun delegatene som har stemmerett på Landsmøtet. Det kan sendes 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer. Her finner du delegatfordelingen per grunnorganisasjon: Delegateroversikt

Tid og sted: Ekstraordinært Landsmøte blir avholdt helgen 22-24 oktober 2021 i Oslo.

Overnatting, middag og sosialt finner sted på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo. https://www.haraldsheim.no/.  Sengetøy og håndklær er tilgjengelig.
Selve landsmøtet finner sted på Tøyen hovedgård i Botanisk Hage (Trondheimsveien 23B, 0562 Oslo).

Mat og drikke: Det blir måltider alle dager. Alkohol serveres ikke på hotellet og det er ikke lov med medbrakt alkohol heller.

Reise: Reisebeskrivelse med kartutsnitt og forslag til kollektivtransport

INNKALLING OG SAKSPAPIRER Landsmøte2021

Program
Fredag 22. oktober
19:00          Middag på Haraldsheim
20:00          Velkommen til Landsmøte ved Kristin Bjartnes
Presentasjon av året 2020 ved Honorata Gajda
Presentasjon av delegatene
Sosialt på Haraldsheim

Lørdag 23. oktober
09:30         Møtestart
12:10         Lunsj
17:00         Møteslutt
19:00         Middag med utdeling av Årets Ildsveve og æresmedlem

Søndag 24. oktober
09:30        Omvisning i Botanisk Hage
11:30        Lunsj
12:30        Møtestart
15:30        Møteslutt

Landsmøtesaker 2021

Reisegodtgjørelse 1000kr
Hver delegat vil kunne få dekket opptil kr 1000 kr i reiseutgifter. Reiseutgiftene utbetales etter utfylt reiseregning med kopi av alle billetter/kvitteringer. Bil dekkes med halvparten av statens satser for kilometergodtgjørelse (2,015 kr/km) og man må kjøre flere sammen om mulig. Her kan du laste ned reiseregningsmal og reiseregning kollektivtransport.

Kontakt
Har du spørsmål om landsmøtet ta kontakt med styreleder Kristin Bjartnes styreleder@botaniskforening.no eller vår administrasjonsrådgiver Marlene Palm marlene@botaniskforening.no

Hvordan sende inn endringsforslag?
Digitalt i dette skjemaet: https://forms.gle/L1fYNZLTnRiDXfAJ7
Dersom du har problemer med dette, send det på epost til post@botaniskforening.no eller fysisk på papir under møtet.