Koronaviruset – Starer opp med turer fra 7. mai

Norsk Botanisk Forening

Fra 7. mai tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

Å være en ansvarlig arrangør innebærer å passe på at grensen ikke overstrides, at deltagerne som ikke er fra samme husstand holder 1 meter avstand og at man har en oversikt over alle som deltar på turen slik at man kan få en rask smittesporing ved eventuell sykdom.  


For deg som deltager betyr dette:

  • Påmelding på de fleste arrangementer i regi av NBF
  • Vær påpasselig med å holde avstand til de andre deltagerne
  • Ved sykdomstegn så bli hjemme
  • Følg med i arrangementet på nettside og Facebook da det kan avlyses på kort varsel.

For deg som turleder betyr dette:

  • Påmelding i forkant slik at man har en navneliste med kontaktinfo før turstart, dersom man tar kontaktinfo ved turstart så sendes ikke penn og papir rundt blant deltagerne.
  • Fra covid-19-forskriften «Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»
  • Turleder har med antiback på tur.
  • Dersom man skal vise frem noe så viser man bare frem til maks fire deltagere av gangen slik at man klarer å opprettholde 1 meters avstand.
  • Turleder kan sette maks antall deltagere lavere enn regjeringens anbefalinger. Dersom en turleder ikke er komfortabel med mer enn for eksempel 10 deltagere, så skal de få lov til å sette grensen der de føler seg komfortable.
  • Alle turer promoteres også med at man må følge med på kalender/facebook. Turer kan avlyses ved kort varsel i tilfelle sykdom hos turleder (og det er helt greit å avlyse turer).

Helsedirektoratet legger ut til enhver tid oppdatert informasjon om myndighetens retningslinjer som vi anbefaler alle våre medlemmer å følge:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/