Koronaviruset – Smittevern

Norsk Botanisk Forening

Som ansvarlig arrangør er alle grunnorganisasjoner i Norsk Botanisk Forening forpliktet til å følge lokale og nasjonale regler for smittevern.

Regionale retningslinjer

Smittesituasjonen og restriksjoner varierer regionalt og gjelder fremfor de nasjonale. Det er derfor viktig at du sjekker restriksjonene i din kommune på kommunens nettsider eller her.

Følg med på utviklingen av de lokale og nasjonale reglene siden de kan forandre seg på kort varsel avhengig av smittesituasjonen.

Nasjonale retningslinjer

Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#arrangement-pa-offentlig-sted

Her er smittevernveileder for frivillige organisasjoner: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder


For deg som deltager betyr dette:

  • Påmelding på de fleste arrangementer i regi av NBF
  • Vær påpasselig med å holde avstand til de andre deltagerne
  • Ved sykdomstegn så bli hjemme
  • Følg med i arrangementet på nettside og Facebook da det kan avlyses på kort varsel.