Kåring av vinnerne av årets fotokonkurranse

Norsk Botanisk Forening

Kåring av vinnerne av årets fotokonkurranse

15.juni 2019 Tur 0

Årets fotokonkurranse er av planter i Oslo!

Oslo er Eurpoeisk Miljøhovedstad 2019, og en stor grunn til det er det rike mangfoldet i Oslo. Vi feirer dette med å sette fokus på det fantastiske plantelivet i vår kjære hovedstad.

Vi mottokk nærmere 700 bilder til konkurransen.

Vinner av beste bilde: Bård Bredesen
Juryen klarte ikke å bestemme seg for ett bilde som kunne kåres til beste bilde, og siden de to det stod mellom begge var innsendt av Bård ble det delt førsteplass.

Bide nr 1 er av Dronningstarr og blåvingenymfe ved Sognsvannbekken.

Blåpraktvannymfe (Calopteryx virgo) som sitter på strå av dronningstarr, langs nylig gjenåpnet bekk. Blåvingevannymfe som hviler på en stengel av en starr. Denne øyenstikkerarten lever i tilkntning til bekker og små elver med grus- og sandbunn i lavlandet i Sør-Norge, fra Hedmark rundt kysten til Hordaland. Den kan være lokalt vanlig i lavereliggende elver og bekker. Forekomst av arten indikerer god vannkvalitet.


Juryen mener at bildet fanger selve essensen av Oslos biologiske mangfold, og viser hvor vakker naturen i byen kan være bare men er oppmerksom på det som vokser rundt en.


Bilde nr 2 er av Flytegro Luronium natans, som er en eksklusiv Oslo-art.

Juryen mener at dette er et fantastisk vakkert bilde av en vakker, men sårbar plante i Oslo.
Hele den norske utbredelsen er bare fem innsjøer i Lillomarka: Maridalsvannet, Dausjøen, Breisjøen, Alunsjøen og Svartkulp. Den er oppført som sterkt truet (EN) i rødlista. Den norske forekomsten er globalt viktig – den finnes bare i Europa, og den norske populasjonen utgjør en stor del av den globale. For ti år siden ble arten nesten utryddet i Alunsjøen da VAV tømte vannet, og har ikke kommet seg etter det. Nå står nedtapping av Breisjøen for tur, forhåpentlig med tilstrekkelige tiltak for å redde det som i dag er artens største norske bestand.


Vinner av beste makrobilde: Kristin Vigander

Bildet er av frøstanden til Geiteskjegg Tragpogon pratensis.

Juryen syns fargene og symmetrien i bildet viser at planter er vakre selv når de er avblomstret.
Kristin Vigander er også vinner av flest innsendte arter.

I tillegg vil vi rette en stor takk til alle som har levert inn bilder til konkurransen. I tillegg til Bård Bredesen og Kristin Vigander vil også Geir Arne Evje og Bjørn Håkon Smevold få bilder utstilt i «Blomstrende Oslo» utstillingen som blir stående i Botanisk Hage i Oslo hele sommeren.