Ville orkideer på rikmyr, Korpemyr, Mjøndalen- NY DATO

Floravokter melder at det er full blomstring nå. Vi fremskynder derfor turen til fredag 7. juni. 

Turen krever ikke påmelding.

 

Vi skal se på Korpen N, en artsrik slåttemyr, hvor BBF har arbeidet flere sesonger med restaurering. https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00023299

Artsmangfoldet er stort på denne lokaliteten.

Restaurering og skjøtsel finansieres av Miljødirektoratet ved Statsforvalteren i Buskerud og Sparebankstiftelsen DNB

Husk gummistøvler – og siden dette er ei våt myr, følg med på gjennomgang av sikkerhetsregler før turen.

Foto: Flueblom, Jan Sørensen

Oppmøtested

Oppmøte: Følg skilting til Eiker Golfklubb via Orkidehøgda /Blomsterlia inn i Hagatjernveien/Midtåsveien og deretter Kalkveien. Parkering nedenfor Kalkveien 2, Mjøndalen.