Villbomstenes Dag ved Folstadøyen, Støren

Området inkluderer et flott og rikt område med både rik flommarksskog, sump, sørberg, og elveør med mange arter spredt fra konvaller til fjellarter. Man kan blant annet finne hele 6 ulike fiolarter her, inkludert den sjeldne dalfiolen!

Turleder er Leif Galten, tlf. 90863712