Villblomstvandring på Mikkelrud i Aurskog-Høland kommune

Har du lyst til å lære litt mer om de ville plantene som finnes i vårt nærmiljø?
Bli med på blomstervandring på den gamle skogfinneplassen Mikkelrud på Villblomstenes dag  19. juni.
Denne gamle finneplassen i Nordre Mangen har en av Østlandets største solblom-enger og et rikt mangfold av arter.

Villblomstenes dag arrangeres samtidig av de landsdekkende botaniske foreningene i Danmark, Norge og
Sverige, og av de botaniske miljøene i Finland, Island, Færøyene og Grønland.
Denne søndagen blir det arrangert mange mange turer i alle de 7 landene.
Turen på Mikkelrud vil gå i slåtteeng, og her finnes mange rødlistearter.
Lokaliteten har vært slått kontinuerlig i 300 år og er meget artsrik med arter som bakkesøte, brudespore,
flekkmarihånd, flekkgrisøre, marinøkkel og rødknapp, og noen av disse vil vi se.

Ta med mat og drikke.
Passer for alle – rolig tempo og rimelig tørt terreng.
Turen vil vare ca 1,5 til 2 timer.

Oppmøte på Mikkelrud kl. 11.00. Nordre Mangen vei 964, P-plass ved veien.
Turleder: Per Madsen (932 11 946).

Oppmøtested

Oppmøte på Mikkelrud kl. 11.00. P-plass ved veien