Villblomstens dag – Tønsåsen, Stjørdal

Vi ser på veikantflora, kratt og rike berg. Ta med mat og drikke. Varighet 2-3 timer

Oppmøtested

Lånke skole