Villblomstens dag – Roøyan, Heim

AVLYST!

Rolig tur for å se på blomster i låglandet nær Rovatnet: eng, vegkanter, kulturpåvirka skog. Ta gjerne med nistepakke og drikke.

Oppmøtested

Parkering nedenfor fossen i Roøyelva