Villblomstens dag, Ørland – Synnørsfjellet

Besøkssenter Våtmark Ørland, i samarbeid med Norsk botanisk forening, markerer Villblomstenes dag med tur til Synnørsfjellet.
Mål for dagen er å se den sjeldne planten irsk myrklegg og å utføre litt skjøtsel. For å trygge den lille bestanden mot gjengroing vil vi fjerne kratt rundt plantene (vi har grunneieres velsignelse). Vi tar med grensakser, men ta gjerne med din egen om du har.
Vi runder av dagen med en gjennomgang av spiselige vekster, med mulighet for å smake på en del av disse, samt litt fiskesuppe. Guider er Harriet de Ruiter og Audun Eriksen.

Oppmøtested

Oppmøte ved parkeringsplassen (høyre side, rett etter Grande fisk).