Villblomstens dag – Namdalseid

Tur til Hallaberget, Helbostad.

Oppmøte på Korsen kl 11