Villblomstenes dag i Levanger

Bli med og feire de ville blomstene vi har i Norge på årets Villblomstenes dag, 18. juni.

I Levanger skal blomstervandringen gå på Elvepromenaden langs Levangerelva. Vi vil rette fokuset mot de naturtypene vi passerer og det som vokser langs stien av trær, busker og urter. Artenes biologi og deres tilpasninger i økosystemet vil være et viktig tema. Kan hende vil vi finne arter som er klassifisert som sårbare, og som det er viktig å verne om. Arter som er uønskede i norsk natur vil vi også møte på vår vei.

I tillegg vil deltakerne bli orientert om kulturhistorien til de plantene som vi finner. I tidligere tider hadde folk mer kunnskap om egenskapene til plantene som vokser vilt i naturen og hva de kunne brukes til. Mange arter har av våre forfedre vært brukt til menneskemat, til  krydder, til dyrefor, i folkemedisin, til produksjon av tekstiler, til farging av tekstiler og til ulke typer bygningsmateriale. Noen planter har hatt betydning i folketro og mytologi.

Et viktig spørsmål: Hvordan påvirker menneskelige aktiviteter og inngrep naturområdene som vi passerer langs Elvepromenaden?

Villblomstens dag er et arrangement som blir gjennomført i midten av juni i alle de nordiske landene. Turene er gratis og åpne for alle som vil lære mer om ville planter i Norge.

Ledere på villblomstvandringen i Levanger er biolog Helen Gravås Helbæk og botaniker Bjørg Rindal. Mer informasjon om villblomstens dag finner du på nettsidene til Norsk botanisk forening  https://botaniskforening.no eller www.villblomstenesdag.no

Oppmøtested

Parkeringsplassen ved Brusvebrua