Villblomstens dag – Leksvik

Tur til Våttån, Leksvika.

Oppmøte ved UnoX bensinstasjon i Leksvik kl 13.