Villblomstens dag, Horg, Melhus

Sted: Horg Bygdatun

Oppmøte på parkeringsplassen ved museumsgården der Solfrid Helene Lien Langmo fra Norsk Botanisk Forening og Kjell André Brevik fra museumslaget ønsker velkommen.

Blomstervandringen vil foregå på det varierte museumsområdet og eventuelt langs et parti av den populære natur- og kulturstien i nærheten. Siden 2022 har staben ved bygdetunet lagt til rette for mer biologisk mangfold, og det blir spennende å se om dette fokuset stimulerer den stedegne floraen. Det er tilgang til toalett og benker, og museumslaget har søndagskafé i Vognbua på selve tunet.

Oppmøtested

Parkeringsplassen ved Horg bygdatun