Villblomstens dag – Estenstadmarka, Trondheim

Vi går langs skogstien opp mot de tre dammene i Estenstadmarka og videre tilbake via Styggedalen. Det er ganske variert vegetasjon i området med både enger, myrområder og tett skog. 2,5 – 3 timer.

Oppmøtested

Bekken parkering, Estenstadveien