Villblomstens dag, Byåsen Trondheim

Turen går rundt Theisendammen. Vi starter langs Blyberget, over demningen og returnerer til parkeringsplassen. Turen er ca 3 km

Oppmøtested

Byåsen butikksenter, parkeringsplassen