Villblomstens dag – blomstervandring fra Molbekktjernet til Lindebaugen

Bli med på blomstervandring fra Molbekktjernet til Lindebaugen

I forbindelse med villblomstens dag vil det fra lørdag 10. juni til lørdag 18. juni være mulig å bli bedre kjent med artsmangfoldet i Moss’ nordre bydel. Turstien starter ved Molbekktjernet, og vi vandrer langs kanten av tjernet før stien tar oss videre ned mot kystlandskap og strender. Postene vil henge lett synlig langs gangstien. Du vil trenge mobiltelefon for å lese av QR-kodene som gir spennende kunnskap om en art som vokser ved hver post. Turen avsluttes ved Lindebaugen.

Villblomstens dag er et fellesnordisk arrangement og norsk botanisk forening arrangerer turer over hele Norge i løpet av denne uken.

Turen passer godt for både små og store og er tilgjengelig hele uken.

Oppmøte for start av turstien:

Molbekktjernet ved gangbrua i sørøst

Strekning 1, 5 km

Ta med niste og god drikke