Villblomstens dag 2018

Norsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen arrangerer Villblomstens dag i Rambjøra – Myravann som ligger øst for Paradis. Området inneholder flere ulike habitater som skog (edelløvskog), rester etter gamle slåtte- og beitemarker og våtmark.

Fremmøte: P-plassen der gangbroen krysser Sandbrekkevegen, nord for Myravann.

Turleder: Bjørn Moe (tlf. 92640898).