Villblomstenes dag ved Kvinnafossen

Vi feirer Villblomstenes dag med blomstervandring i området Vestreim – Kvinnefossen. Her vil vi utforske rik og variert flora tilknytta flott kulturlandskap og edellauvskog. Med på turen vert botanikarane Inger Auestad og Stina Svang.  Inger har nett utgitt boka Planter i Norge – vanlige vekster i  vår nære natur, og vil bidra med historier frå denne undervegs. Turen går på sti i delvis bratt terreng (om lag 340 m stigning) , men i roleg tempo.  Vi reknar med å bruke 4-5 timar, og legg inn matpause undervegs.
Oppmøte på Almenningen i Sogndal kl. 10:00 for samkøyring, eller møt direkte kl. 10:50 ved starten/austre ende av skjeringa på ferjekaia på Hella, der vi kan parkere. Spørsmål kan rettast til turleiar Lisbeth Dahle, tlf. 901 01 963