Villblomstenes dag – vandring ved Østensjøvannet

Vi går på sti ned til turveisystemet, og så på lett turvei langs vestsida av Bogerudmyra og Østensjøvannet til Brenneriruinen, ca.1,5 km. Der er det mulighet for en kort valgfri avstikker ut i våtmarka (om en har egna fottøy!) for å se på vår store severdighet, den rødlista bregna vasstelg. Turen avsluttes der, eventuell retur er opp til den enkelte.
Turen er i samarbeid med Østensjøvannets venner.

Oppmøtested

Besøkssenteret Våtmark, Bakkehavn