Villblomstenes dag – Vandring langs Granvinselva

Vandring langs Granvinselva mot/til Eide, gjennom bl.a. verneverdig slåtteng og elvekantskog i Øyane. Avslutning på Eide.

Åpen for alle.

Frammøte: kl. 11 ved  krysset/busstopp ved Kjærland krysset.

Forventet varighet 1-2 timer

Oppmøtested

krysset/busstopp ved Kjærland krysset