Villblomstenes dag – Tønsberg

Villblomstenes dag er et årlig, fellesnordisk arrangement som i år finner sted 14. juni. Over hele Norden arrangeres blomstervandringer, og Østlandsavdelingen inviterer til tur i Tønsberg!

Tore Gjelsås, leder i Tønsberg og Omegn Botanisk forening i samarbeid med Tønsberg og Omegn Turforening inviterer til en ny og spennende blomstertur.

For fem år siden hadde vi en meget vellykket Villblomsttur på Vallø og ut til prins Christians batteri. Siden 2015 er hele Vallø halvøya blitt renset for forurensningsrester (og bomber) i regi av Esso. Tonnevis med masse er fjernet og erstattet av ny masse fra ulike steder i Vestfold. Før renseprossessen ble iverksatt ble det etter forslag fra Tore, tatt vare på noe løsmasse med vegetasjonen på Vallø, som en frøbank. Den er nå spredd utover igjen, og det blir spennende å se hva som vokser opp der til våren.

I tillegg ble en populasjon av kubjelle (rødlistet planteart) som vi oppdaget i 2015 spesielt vernet. Med fullt verneutstyr har Tore fått tillatelse til å observere kubjellepopulasjonen hvert år siden. Litt redusert har den blitt, men våren 2019 ble det registret 15 livskraftige individer.

Oppmøte ved parkeringsplassen ved Vallø kirke søndag 14. juni 2020  kl. 10.00.
Turen er lett og passer for alle med blomster og naturinteresse.
Ta med niste til rast på prins Christians batteri.

Påmelding gjøres her

 

_______________

Vi følger myndighetenes koronaforskrifter og DNTs vedtatte smittevernplan for aktiviteter, og da skal smittefaren være liten.
Dette medfører PÅMELDING. Meld dere på via lenken over eller ta kontakt med DNT kontoret på 33 31 58 26. 

Forøvrig er smittevernplanen helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter.

 

Oppmøtested

Oppmøte ved parkeringsplassen ved Vallø kirke søndag 14. juni 2020  kl. 10.00.