Villblomstenes dag på Romsås – Oslo

Oppmøte ved Romsås kirke kl. 12.00
Turleder: Gunnar Klevjer
Telefon: 917 69 307
Varighet: 2 timer (12:00-14:00)

Blomstervandring med vekt på nyttevekster i Svartberg naturreservat, som ansees som en botanisk hot-spot. Det blir servering av mjødurt-te etter endt vandring.

Terreng: Veikant, sti og kratt med svaberg. Husk gummistøvler hvis regnvær.