Villblomstenes Dag på Løvøya i Flatanger

Det blir Villblomstenes Dag i Flatanger på Løvøya. Turen går til et typisk kyst- og gammelt kulturlandskap. Oppmøte på småbåthavna ved Løvøy kirke kl 11.00

Turleder er Jørgen Røflo, tlf 90731359