Villblomstenes dag på Fen, Ulefoss

Frammøte: Parkeringen ved Fen skole kl. 13:00.

Turen går i terreng, på sti, tar ca. 2,5 timer. Tid for niste ca. kl. 14 på toppen av Gruveåsen.

Fen er høyaktuelt område nå, både lokalt og nasjonalt. Bakgrunnen er geologien der etter Fensvulkanen, som var aktiv for 580 millioner år siden, da området lå 30 grader sør for ekvator! Det var en kalksteinsvulkan, jernholdig og med sjeldne jordartsmineraler, nå høyaktuelle i all moderne teknologi. Den planlagte gruvedriften skal ligge 300m under overflaten og kommer ikke til å berøre naturområdene vi besøker. Gruvehaugen er spesielt kjært område i blåveistida, men hele sommeren er området verdt å besøke. De som har lyst til å se lerkespore, vårerteknapp, marianøkleblom, skogvikke, åkermåne, nesleklokke hos oss, kan følge årstidene på Fen. Ertevikke ble registrert her i 1943, sist gjenfunnet 2014. Marigras funnet i år.

Velkommen til blomstervandring!

Skogstorkenebb. Foto: Bjørn Werner Nilsen