Villblomstenes dag i Oslo – Østensjøvannet

Villblomst-vandring langs Østensjøvannet. Vi ser på planter i vannkanten og langs gangveien. Her vokser også den sjeldne bregnen vasstelg som vi vil se på. 

Turleder: Jan Wesenberg (mob. 908 88 683)

Oppmøtested: Bakkehavn (ved Våtmarksenterets lokaler).

Turen er i samarbeid med Østensjøvannets venner.