Villblomstenes dag Nordre Follo – Oppegård/Sjødalstrand (Tur 2 – søndag)

Bli med på blomstervandring fra Oppegård kirke sørover gjennom kulturlandskapet til Sjødal gård, derfra gjennom landskapsvernområdet Trolldalen ned til Sjødalstrand hvor vi ser på strandfloraen. Så følger vi veien langs stranda og ser på lokalitet for hartmannstarr før vi tar skogsstien opp gjennom Svartskog landskapsvernområde tilbake til parkeringsplassen. De som ikke vil ta turen gjennom skogen, kan fortsette videre langs veien. Det er dårlig med offentlig transport til Svartskog, så vi må satse på bil, gjerne kameratkjøring, og sykkel.
Ta med matpakke – det blir spisepause på Sjødalstrand.

Turleder: Bjørn Gunnar Ganger (mob. 995 89 937)

Oppmøtested: Oppegård kirke

Tid: Kl. 12.00. Varighet ca. 3 timer.

Oppmøtested

Oppegård kirke